Övriga klassfoton.
VidselNystrandTväråsel
Känner du igen någon person som är namnlös så mejla info om bilderna till mig.
Skicka e-post
Skriv bildens nummer och uppgifterna du kan lämna till mig.
VidselKlass:9AÅr: 1966
Källa: Bild från Linnéa Karlsson
1 Inga-Lill Sundkvist. 2 Monika Sundkvist. 3 Eva Forsmark . 4 Lilian Mikaelsson. 5 Agneta Herlufsson . 6 Ethel Nyberg .
7 Inga Wiklund. 8 Lisbeth Eman . 9 Birgitta Johansson. 10 Maria Karlsson. 11 Linnéa Karlsson.
12 Tor Lagerskog. 13 Gunnar Sandbladh. 14 Staffan Josefsson. 15 Jonas Lundgren. 16 Sigurd Granström.
17 Christer Sundkvist. 18 Lars Pettersson. 19 Bengt-Olof Eriksson .
 
Vidsel Klass:7BÅr: 1963
Källa: Bild från Maria Grankvist
1 Sten-Olof Hortlund. 2 Henry Eriksson. 3 Kjell Strandberg. 4 Hans Bergman. 5 Ronny Berggren. 6 Bill Nilsson.
7 Tommy Sanfridsson. 8 Sigurd Granström. 9 Ulf Johansson. 10 Lisbeth Eman . 11 Maud Karlsson .
12 Ann-Kristin Eriksson. 13 Eva Lundberg- 14 Karin Öhman . 15 Inga Wiklund.16 Birgitta Johansson.
 
Tväråselet Klass:3 - 6År: 1928
Källa: Bild från Linda Bergman
1 Alvina Engström. 2 Martin Edström. 3 Birger Karlsson. 4 Harry Öhlund. 5 Harry Öhlund. 6 Göte Sandin.
7 Erhard Edström. 8 Abel Nordkvist. 9 Birger Öberg. 10 Anna Bergman. 11 Anna-Lisa Eriksson. 12 Valter Johansson.
13 Gunhild Lundström. 14 Sonja Engström. 15 Fanny Nyman. 16 Elin Johansson. 17 Lotty Karlsson. 18 Agnes Hedman.
19 Inga Lundgren. 20 Astrid Lind. 21 Åke Öhlund. 22 Patrik Johansson. 23 Halvar Bergman. 24 Holger Johansson.
25 P-A Engström. 26 Gösta Johansson.
 
Bild 5
Vilken skola? Klass:6År: 1950 - 51
Källa: Bild från Maj - Britt Renlund
1 ? . 2 Tage Johansson. 3 Alf Lundberg. 4 Jan-Erik Renlund.
5 ? . 6 Ingrid Jonsson. 7 Gun Lindgren. 8 ?.
 
Bild 4
Nystrands skola Klass:1 - 2År: 1935
Källa: Bild från Maj - Britt Renlund
1 Ruth Renlund. 2 Malin Olofsson. 3 Eivor Stenman. 4 Vasti Nyberg. 5 ? 6 Beda Nilsson (Ökvist). 7 Tyra Risberg .
8 Ingrid Renlund. 9 Gurli Karlsson. 10 Ada Ökvist. 11 Elsa ? 12 Erik Bergman. 13 Thure Renlund. 14 Sture Bergkvist.
15 John Stenman. 16 ? 17 ?
 
Bild 3
Övre TväråselKlass:??År: 19
Källa: Bild från Maj - Britt Renlund
1 Tyra Norberg. 2 Ivan Lundberg. 3 Ove Bergvall. 4 Willy Tuneström . 5 ? 6 ? 7 Erling Nilsson.
8 Anita Lindgren. 9 Gertrud Öhlund. 10 Gunilla Johansson. 11 ? 12 Leif Lundberg. 13 ? 14 Vivan Lundberg ?
15 Anna Johansson 16 Vivianne Öhman. 17 Alva Nyman. 18 ? 19 Siv Eggemark ? 20 Marita Wiklund ?
 
Bild 2
Nystrands skola Klass:1 - 2 År: 1937
Källa: Bild från Maj - Britt Renlund
1 Gurli Karlsson. 2 Beda Nilsson (Ökvist). 3 Vasti Nyberg. 4 ? . 5 Ketty Karlsson. 6 Henry Nyman. 7 Eivor Stenman.
8 Britt Renlund. 9 Kurt Andersson. 10 Uno Stenman. 11 Runar Karlsson.
 
Bild 1
Tväråselets skolaKlass ??År: ca 54 - 55
Källa: Bild från Maj - Britt Renlund

1 Torsten Östergren. 2 ? 3 Sven-Erik Rosengren. 4 ? 5 Siv Backman. 6 Doris Wiklund. 7 Lisbeth Lindgren.
8 Harriet Öhlund.9 Anita Lindgren. 10 Erling Nilsson. 11 Willy Tuneström . 12 Leif Lundberg. 13 Ove Bergvall.

14 Ivan Lundberg. 15 Kjell Jonsson. 16 Mårten Forsmark. 17 Siv Öhlund. 18 Siv Eggemark. 19 Gunilla Johansson.
20 Marita Wiklund. 21 Alva Nyman. 22 Gertrud Öhlund. 23 Vivianne Öhman. 24 Vivan Lundberg.


Uppdaterad 31 maj, 2019