Formulär för att ansöka om inresetillstånd till Älvsbyn.

Foil ij å stjikk iväg fårmuläre jen önder för å få i vijsöm åt Älsboin.

Då i ha gått jöninge så reng i åt dä om e blij gaodtjent.
 

          Persaonnömre?
Vo häit dö?
Bilnömre?
 Vors bao dö?
Påstnömre?
Telefonnömre?
Vors jär dö född?
  Färja opa håre? Om dö nö ha na hår.
Färja opa öga?
Böxnömre?
Skånömre?
E-mail  Vofför vell dö fara hijt?
 

Sij opa naturn
Träff norrläninga
Sij opa midnattssaola
Prao å smeta opå dä mojolja
Ita räinskav
Läit gulde
Nåpp linnbera
Nåpp snåttren
Nanting anneNager fråg dell som vara vikti.
 

  Ja     Nej

Ha dö najn biljett debaks?

     

  Ha dö vöre norruwt nain gang föruwt?

     
 Tjänn dö´n Ronny Eriksson?      
 It dö palt´n?      
Ha dö nanshtin ite suwrströmmingen?      
Ha dö sitt nårrstjine?      
Jär dö frösn å dä?       
Ha dö na å jära vä politiken?      
Ha dö tenkt å vara lengre än növendit?      

 

 


Uppdaterad 1 april, 2008